Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

 

           
IV. SZABOLCS VÁRMEGYE
(1924-IG SZABOLCS VÁRMEGYE, 1924–1939 KÖZÖTT SZABOLCS ÉS UNG KÖZIGAZGATÁSILAG EGYELŐRE EGYESÍTETT VÁRMEGYÉK, 1945–1950 KÖZÖTT SZABOLCS VÁRMEGYE) LEVÉLTÁRA
           
           
B) KAPITALISTA KOR        
Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak        
           
435. Nyíregyházi járás főjegyzőjének iratai      1950 0,12
           
461. Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e. Vármegyék Levéltárának iratai  1769–1949 2,09
           
           
V. MEZŐVÁROSOK, RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, MEGYEI VÁROSOK, KÖZSÉGEK     
       
           
11. Nyíregyháza Mezőváros Választott Hites Közönségének iratai  1751–1848 (1849) 4,03
a) Jegyzőkönyvek      1818–1848 2,09
b) Kiváltságlevelek      1834–1839 0,02
c) Felsőbb hatósági rendeletek      1751–1828 0,05
d) Megyei rendeletek      1793–1846 0,05
e) Folyamodványok      1753–1834 0,01
f) Várossal kötött szerződések      1752–1847 0,24
g) Földesúrral kötött szerződések      1783–1848 (1849) 0,12
h) Szabályrendeletek      1806–1840 0,12
i) Úriszéki iratok      1759–1833 0,18
j) Örökváltság iratai      1802–1846 0,92
k) Birtokváltozási jegyzőkönyvek      1792–1825 0,07
l) Felvett polgárok anyakönyve      1838–1848 0,04
m) Lajstromozatlan iratok      1784–1844 0,12
           
12. Nyíregyháza Mezőváros Tanácsának iratai      1754–1848 (1849) 9,6
a) Jegyzőkönyvek      1785–1848 (1849) 1,28
b) Igazgatási iratok      1803–1848 0,99
c) Körlevelek      1754–1834 0,24
d) Telekösszeírások      1788–1847 0,17
e) Katonai iratok      1754–1847 0,24
f) Közmunka iratok      1775–1825 0,12
g) Népösszeírások      1754–1847 0,2
h) Adóösszeírások      1758–1848 1,49
i) Urbáriumok      1772–1775 0,12
j) Számadások      1765–1847 1,26
k) Végrendeletek      1757–1848 (1849) 0,09
l) Hagyatéki leltárak      1769–1818 0,12
m) Osztályos egyezségek      1780–1847 0,48
n) Hagyatéki perek      1822–1848 0,6
o) Örökbevallások      1761–1848 (1849) 0,48
p) Peren kívüli egyezségek      1831–1848 (1849) 0,52
r) Polgári perek      1758–1847 1,08
s) Büntetőperek      1759–1846 0,12
           
13. Nyíregyháza mezőváros főbírájának iratai      1746–1848 (1877) 0,92
a) Jegyzőkönyvek      1753–1834 0,04
b) Iratok      1808–1848 (1877) 0,28
c) Számadások      1746–1801 0,6
           
14. Nyíregyháza mezőváros városgazdájának iratai    1762–1838 0,12
           
15. Nyíregyháza mezőváros malombírájának iratai    1756–1847 0,35
           
16. Nyíregyháza mezőváros borbírájának iratai    1760–1828 0,12
           
17. Nyíregyháza mezőváros pusztabírájának iratai    1808–1847 0,26
           
18. Nyíregyháza mezőváros vásárbírájának iratai    1770–1847 0,13
           
19. Nyíregyháza mezőváros pénztárosának iratai    1804–1847 0,2
           
20. Nyíregyháza Mezőváros Tégla- és Cserépgyárának iratai  1844–1848 (1849) 0,06
           
21. Nyíregyháza mezőváros adószedőjének iratai    1782–1847 0,7
           
22. Nyíregyháza mezőváros közgyámjának iratai    1784–1845 0,3
           
23. Nyíregyháza Mezőváros Nemesi Kommunitásának iratai  1786–1843 0,18
           
           
B) Kapitalista kor        
           
Az 1848-tól 1872-ig terjedő korszak        
           
51. Nyíregyháza Mezőváros Közgyűlésének iratai    1848–1871 0,59
           
52. Nyíregyháza Községtanácsának iratai      1848–1871 4,05
a) Jegyzőkönyvek      1848–1854 1,05
b) Iratok      1850–1854 1,75
c) Törvényszéki iratok      1850–1854 0,27
d) Hivatalos körlevelek      1850–1852 0,16
e) Hivatalos levelek      1850–1854 0,07
f) Összeírások      1850–1854 0,51
g) Számvevőségi iratok      1850–1854 0,24
           
53. Nyíregyháza Községi Választmányának iratai    1850–1865 0,65
a) Jegyzőkönyvek     1850–1865 0,36
b) Iratok     1850–1865 0,29
           
54. Nyíregyháza mezőváros polgármesterének iratai    1855–1871 2,01
           
55. Nyíregyháza mezőváros főbírájának iratai      1848–1849 0,12
           
56. Nyíregyháza Mezőváros Árvaszékének és Árvabizottmányának iratai  1850–1871 3,78
57. Nyíregyháza mezőváros közgyámjának iratai    1848–1850 0,1
           
58. Nyíregyháza mezőváros adószedőjének iratai    1848–1850 0,02
           
59. Nyíregyháza Mezőváros Pénztárának iratai    1849–1869 0,6
           
60. Nyíregyháza mezőváros malombírájának iratai    1848–1849 0,03
           
61. Nyíregyháza mezőváros vásárbírájának iratai    1848–1850 0,02
           
62. Nyíregyháza Községi Bíróságának és Törvényszékének iratai  1855–1871 1,85
           
63. Nyíregyháza Mezőváros Központi Választmányának iratai  1848–1871 0,17
           
           
Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak        
           
71. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929-től Megyei Város) Központi Választmányának iratai  1872–1939 2,99
           
72. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929-től Megyei Város) Közgyűlésének és Képviselő-testületének iratai  1872–1950 4,68
           
73. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város Közgyűlése Téglagyári Bizottságának iratai  1920–1921 0,01
           
74. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város Közgyűlése Közellátási Bizottságának iratai  1920–1921 0,02
           
75. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város Közgyűlése Egészségügyi Albizottságának iratai  1913–1928 0,01
           
76. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929-től Megyei Város) Tanácsának iratai  1872–1931 1,22
           
77. Nyíregyháza rendezett tanácsú város (1929-től megyei város) polgármesterének iratai  1872–1950 184,26
a) Elnöki iratok      1874–1948 1,22
b) Kormánybiztosi iratok      1944 0,02
c) Igazgatási iratok      1872–1950 183,02
           
78. Nyíregyháza megyei város tisztiügyészének iratai   1945–1949 0,36
           
79. Nyíregyháza megyei város tisztiorvosának iratai   1946–1949 0,44
           
80. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929-től Megyei Város) Árvaszékének iratai  1873–1949 53
           
81. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929-től Megyei Város) Számvevőségének iratai  1922–1949 9,88
           
82. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929-től Megyei Város) Házipénztárának iratai  1896–1950 10,7
           
83. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929-től Megyei Város) Mérnöki Hivatalának iratai  (1840) 1872–1950 (1983) 13,59
a) Vagyonleltár      1932–1950 0,96
b) Nyíregyháza épületei      1928–1941 0,6
c) Nyíregyházi létesítmények      1881–1950 (1959) 1,2
d) Kiemelt egységek      (1859) 1872–1950 1,92
e) Víz- és útügyek      1890–1950 (1956) 0,84
f) Egyéb iratok      (1840) 1872–1950 (1956) 0,24
g) Vegyes iratok      1889–1950 (1983) 7,83
           
84. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929-től Megyei Város) Gazdasági Hivatalának iratai  1910–1950 1,94
           
85. Nyíregyháza rendezett tanácsú város (1929-től megyei város) ingatlanvagyon leltára és birtoknyilvántartási iratai  (1870) 1872–1950 (1953) 0,07
           
86. Nyíregyháza rendezett tanácsú város összeírásai   1915–1920 0,5
           
87. Nyíregyháza rendezett tanácsú város (1929-től megyei város) alkalmazottainak törzskönyvei és illetményeik számfejtő könyvei  1881–1950 (1965) 0,82
           
           
VI. A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI
       
           
A pénzügyigazgatás szakszervei        
           
121. Nyíregyházi Pénzügyigazgatóság iratai     1945–1950 4,84
           
122. Nyíregyházi Pénzügyigazgatóság Mátészalkai Kirendeltségének iratai 1949–1950 0,7
125. Nyíregyházi Állami Forgalmi Adóhivatal iratai    1944–1948 (1951) 0,66
           
181. Nyíregyházi Állami Földmérési Felügyelőség iratai    (1859) 1867–1950 (1980) 31,49
           
Földművelésügyi szakszervek        
           
221. Nyíregyházi Magyar Királyi Erdőfelügyelőség iratai   (1832) 1881–1945 (1959) 2,42
           
222. Nyíregyházi Magyar Állami Erdőfelügyelőség iratai   1946–1949 0,58
           
Iparügyi szakszervek        
           
301. Nyíregyházi Magyar Királyi Kerületi Iparfelügyelőség iratai 1905–1923 0,24
           
302. Nyíregyházi Kerületi Háziipari Felügyelőség iratai   1929–1949 1
           
           
Kereskedelmi és közlekedésügyi szakszervek        
           
422. Nyíregyházi Állami Építészeti Hivatal iratai     1898–1950 9,5
           
451. Nyíregyházi I. sz. Postahivatal iratai     1945–1948 (1949) 0,6
           
           
VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI
         
           
Bíróságok és ügyészségek        
           
1.  Nyíregyházi Magyar Királyi Törvényszék iratai   1864–1949 11,44
a) Elnöki iratok     1923–1949 1,32
b) Peres és nem peres iratok     1864–1949 8,68
c) Dessewffy-hitbizomány iratai     1865–1946 0,84
d) Andrássy-hitbizomány iratai     1915–1949 0,24
e) Uray család peres iratai     1926–1941 0,36
7. Nyíregyházi Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság iratai 1947–1949 0,6
           
51. Nyíregyházi Államügyészség és kirendeltségeinek iratai 1945–1953 3,72
a) Nyíregyházi Államügyészség iratai     1945–1953 3,6
b) Nyíregyházi Államügyészség Fehérgyarmati Kirendeltsége iratai 1950–1952 0,03
c) Nyíregyházi Államügyészség Kemecsei Kirendeltsége iratai 1952–1953 0,04
d) Nyíregyházi Államügyészség Kisvárdai Kirendeltsége iratai 1950–1952 0,01
e) Nyíregyházi Államügyészség Mátészalkai Kirendeltsége iratai 1952–1953 0,01
f) Nyíregyházi Államügyészség Nagykállói Kirendeltsége iratai 1951–1953 0,03
           
           
     VIII. TANINTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK
         
           
Középfokú tanintézetek        
           
51. Nyíregyházi Ág. H. Ev. Kossuth Lajos Gimnázium iratai  1836–1944 2,17
           
52. Nyíregyházi Ref. Kálvineum iskoláinak iratai    1928–1962 1,88
a) Nyíregyházi Ref. Kálvineum Tanítóképző Intézetének iratai  1928–1962 1,38
b) Nyíregyházi Ref. Kálvineum Polgári Leányiskolájának iratai  1932–1949 0,12
c) Nyíregyházi Ref. Kálvineum Dolgozók Tanítónőképzőjének iratai  1946–1949 0,19
d) Nyíregyházi Ref. Kálvineum Ipari Leány-középiskolájának iratai  1946–1949 0,12
e) Nyíregyházi Ref. Kálvineum Dolgozók Óvónőképzőjének iratai  1948–1949 0,07
           
53. Nyíregyházi Állami Tanítóképző Intézet iratai    1914–1959 4,97
           
54. Nyíregyházi Állami Tanítónőképző iratai     1949–1959 1,2
           
57. Nyíregyházi Közgazdasági Leánygimnázium iratai   1948–1950 0,48
           
58. Nyíregyházi Széchenyi Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1909–1966 2,86
           
59. Nyíregyházi Közgazdasági Leánygimnázium és Technikum iratai 1950–1961 0,48
           
60. Nyíregyházi Dolgozók Cipő-, Fa- és Ruhaipari Szakközépiskolája iratai  1962–1982 0,92
           
61. Nyíregyházi Állami Kertészeti Középiskola iratai    1946–1949 0,12
           
62. Nyíregyházi Gép- és Gyorsíró Iskola iratai      1947–1970 0,22
           
           
Alapfokú iskolák        
           
           
233. Nyíregyházi alapfokú iskolák iratai     1840–1998 23,28
a) Ág. H. Ev. Polgári Fiúiskola iratai     1860–1863 0,04
b) Községi Polgári Fiúiskola iratai     1907–1948 2,78
c) Községi Polgári Leányiskola iratai     1901–1948 2,78
d) Ág. H. Ev. Elemi Fiú Népiskola iratai      1840–1952 4,67
e) Angolkisasszonyok R. Kat. Elemi Leány Népiskola iratai  1945–1948 0,07
f) G. Kat. Elemi Népiskola iratai      1899–1948 0,96
g) R. Kat. Elemi Népiskola iratai      1897–1936 1,39
h) Ref. Elemi Népiskola iratai      1886–1948 0,97
i) Nyíregyházi R. Kat. Központi (Felsőbadur, Királytelekszőlő) Elemi Népiskola iratai  1924–1948 0,35
j) Nyíregyháza-Görögszállási Községi Uradalmi Elemi Népiskola iratai  1907–1925 0,16
k) Nyíregyháza-Jakusbokori Básthy Barnáné Ág. H. Ev. Elemi Népiskola iratai  1945–1948 0,01
l) Nyíregyháza-Hosszúháti Községi Elemi Népiskola iratai  1911–1918 0,13
m) 5. sz. Állami Általános Iskola iratai      1948–1996 3,7
n) 15. sz. Jósa András Állami Általános Iskola iratai    1973–1995 2,38
o) 6. sz. Báthori István Állami Általános Iskola iratai   1948–1998 2,89
           
           
Egyéb iskolák        
           
601. Nyíregyházi Községi Közigazgatási Iskola iratai    1928–1950 1,06
           
602. Nyíregyházi Államigazgatási Iskola iratai      1955–1963 0,84
           
           
Gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek        
           
           
3602. Nyíregyházi 5. sz. Óvoda iratai      1974–1996 1,38
           
Egyéb oktatási és nevelési intézetek        
           
3701. Nyíregyházi Sport-, Utánpótlás- és Létesítmény-igazgatóság iratai  1997–2001 0,7
           
3702. Tókuckó Üdülő és Továbbképző Intézmény iratai    1977–2005 23
           
           
           
Tudományos és népművelő intézetek, intézmények      
           
701. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár iratai  1950–2001 11,08
           
707. Nyíregyházi Járási Könyvtár iratai      1961–1980 0,72
           
711. Nyíregyházi Városi Könyvtár iratai      1961–1984 1,08
           
           
     IX. TESTÜLETEK
         

       
Ipari testületek        
Céhek          
           
4. Nyíregyházi céhek iratai     1777–1872 (1888) 0,6
           
11. Nyíregyházi Cugos Társaság iratai      1854–1867 0,01
           
           
Ipartársulatok        
202. Nyíregyházi Ipartársulat iratai     (1863) 1872–1884 (1909) 0,22
           
           
Mezőgazdasági testületek        
           
Hegyközségek        
           
503. Nyíregyházi Kistelki Hegyközségi Tanács iratai   (1823) 1894–1935 0,17
           
           
Szövetkezetek érdekképviseleti szervei        
           
1458. Földműves-szövetkezetek Nyíregyházi Járási Központjának iratai 1950-1967 5
           
1519. Kisiparosok Országos Szervezete Nyíregyházi Csoportjának iratai (1949) 1950 0,62
           
           
           
X. EGYESÜLETEK, TÖMEGSZERVEZETEK, PÁRTOK
         
           
Kulturális, népművelő és sportegyesületek        
           
54. Nyíregyházi Dalár Egylet iratai      1864–1874 0,04
           
55. Nyíregyházi Műkedvelő Társulat iratai     1862–1866 0,02
72. Nyíregyházi Kézilabda Club iratai      1988-2000 1,56
           
           
Szakmai és gazdasági jellegű egyesületek        
           
102. Nyíregyházi Ág. H. Ev. Tanító Egyesület iratai    1870–1895 0,03
           
103. Nyíregyházi Kertészeti Egylet iratai      1862–1865 0,01
           
108. Nyíregyházi Méhészeti Egyesület iratai      1947–1951 0,1
           
           
           
Egyéb egyesületek        
           
201. Nyíregyházi Nőegylet iratai      1853–1880 0,01
           
           
           
XI. GAZDASÁGI SZERVEK
           
           
Hitel- és biztosításügyi szervek        
           
212. Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület iratai    1864–1948 1,2
           
213. Nyírvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság iratai    1943–1946 0,02
           
250. Nyíregyháza és Vidéke Hitelszövetkezet iratai    1943–1949 0,7
           
           
           
Gazdasági szövetkezetek        
           
803. Nyíregyháza Megyei Város Közjóléti Szövetkezete iratai 1944–1948 0,3
           
           
           
XII. EGYHÁZI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK
           
Férfi szerzetesrendek iratai        
           
33. Nyíregyházi Ferences Rendház iratai     1932–1950 0,1
           
Felekezeti iskolaszékek iratai        
           
52.  Nyíregyházi Ág. H. Ev. Egyházközség Iskolaszékének iratai 1885–1925 0,07
           
           
           
XIV. SZEMÉLYEK
           
2. Benczúr Miklós nyíregyházi ügyvéd iratai      1822–1862 0,05
           
28. Horthy István nyíregyházi közjegyző iratai      1920–1944 0,03
           
30. Palicz József tanyás gazda iratai      1887–1955 0,02
           
33. Vietórisz József költő, tanár iratai      1860–1954 0,84
           
34. Ferencz Miklósné tanár iratai      1883–2003 0,41
           
41. Porzsolt István tanár iratai      1925–1986 5,51
           
42. Karasz István tanár iratai      1953–1979 0,02
           
43. Ági Gézáné énekművész-zenetanár iratai      1953–1994 0,12
           
44. Szitha Mária pedagógus iratai      1854–1980 0,24
           
45. Fábián Lajos megyei vb. titkár iratai      1950–1990 2,52
         
51. Ferencz Miklós okleveles gépészmérnök iratai    1950–1990 0,5
           
56. Fazekas Árpád orvos iratai      1951–1991 0,01
           
62. Juhász Lajos főorvos iratai     1941–2004 0,65
           
65. Mező András főiskolai tanár iratai     1960–2003 3,68
           
           
           
XV. GYŰJTEMÉNYEK
           
Tervtár          
12. Nyíregyháza város tervrajzainak gyűjteménye   1856–1871 0,19
           
           
A levéltárban kialakított gyűjtemények        
           
77. Nyíregyháza város nyomtatványgyűjteménye   1851–1941 0,24
           
83. Nyíregyházára vonatkozó gazdasági és kulturális adatok gyűjteménye 1920–1996 0,22
           
84. Nyíregyháza város egyesületi és társasági iratainak gyűjteménye 1829–1907 0,12
           
           
           
XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKKAL    
LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK
           
           
Igazoló bizottságok iratai        
           
404. Nyíregyházi Igazoló Bizottság iratai      1945–1946 (1949) 2,3
           
           
XXIII. TANÁCSOK
           
           
Nyíregyháza Város (1989. április 1-től Megyei Város) Tanácsának levéltára  
           
101. Nyíregyházi Városi Tanács tanácsülési jegyzőkönyvei    1950–1989 2,08
           
102. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei  1950–1989 4,62
           
103. Nyíregyházi Városi Tanács minősített iratai    1953–1982 0,38
           
104. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Titkárságának iratai  1952–1971 3,94
           
105. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Pénzügyi Osztályának iratai  1950–1968 5,3
           
106. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Terv- és Statisztikai Osztályának iratai  1950–1960 0,63
           
107. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Igazgatási Osztályának iratai  1950–1969 24,2
a) Igazgatási iratok      1950–1969 7,32
b) Gyámügyi Csoport iratai      1950–1969 12,12
c) Kisajátítási iratok      1961–1969 1,68
d) Képviselő-választási iratok      1950–1953 0,48
e) Közös segédletek      1950–1969 2,6
           
108. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Ipari Osztályának iratai  1950–1971 7,37
           
109. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Kereskedelmi Osztályának iratai  1950–1968 2,35
           
110. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Mezőgazdasági Osztályának iratai  1951–1966 4,24
           
111. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Építési- és Közlekedési Osztályának iratai  1950–1984 113,7
           
112. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Oktatási Osztályának iratai  1950–1969 4,78
           
113. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Oktatási és Népművelési Osztályának iratai  1961–1966 2,5
           
114. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Egészségügyi Osztályának iratai  1950–1966 2,63
           
115. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Munkaügyi Osztályának iratai  1951–1969 0,54
           
116. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Szociálpolitikai Csoportjának iratai  1950–1968 2,4
           
117. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Községgazdálkodási Osztályának iratai  1955–1963 5,3
           
118. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Begyűjtési Hivatalának iratai  1953–1956 2,76
           
119. Nyíregyházi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Egyeztető Bizottságának iratai  1956–1964 0,2
           
           
Nyíregyházi Járási Tanács levéltára        
           
371. Nyíregyházi Járási Tanács tanácsülési jegyzőkönyvei    1950–1971 0,8
           
372. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyvei  1950–1971 3,1
           
373. Nyíregyházi Járási Tanács Gazdaságpolitikai Állandó Bizottságának iratai  1970 0,04
           
374. Nyíregyházi Járási Tanács Kultúrpolitikai Állandó Bizottságának iratai  1970 0,02
           
375. Nyíregyházi Járási Tanács Igazgatási és Jogi Állandó Bizottságának iratai  1970 0,02
           
376. Nyíregyházi Járási Tanács minősített iratai      1956–1971 0,26
           
377. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Titkárságának iratai  1950–1970 9,91
           
378. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Pénzügyi Osztályának iratai  1950–1960 13,73
           
379. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Tervcsoportjának iratai  1954–1970 3,75
           
380. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Igazgatási Osztályának iratai  1950–1970 5,39
           
381. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Ipari Csoportjának iratai  1950–1970 2,63
           
382. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Kereskedelmi Csoportjának iratai  1957–1970 3,2
           
383. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Mezőgazdasági Osztályának iratai  1950–1970 26,8
           
384. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Műszaki Osztályának iratai  1950–1970 15,12
           
385. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Oktatási- és Népművelési Osztályának iratai  1950–1970 4,1
           
386. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Egészségügyi Osztályának iratai  1950–1970 4,14
           
387. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Munkaügyi Csoportjának iratai  1950–1970 2,38
           
388. Nyíregyházi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Testnevelési és Sportbizottságának iratai  1950–1970 0,4
           
           
XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS ERÜLETI SZERVEI
           
           
Pénzügyi szakszervek        
           
183. Nyíregyházi Vámhivatal iratai      1982–1996 0,85
           
Földművelésügyi szakszervek        
           
254. Nyíregyházi mezőgazdasági termelési versenyiratok    1948 1
           
Közellátási szakigazgatási szervek        
           
860. Szabolcs-Szatmár Megyei Begyűjtési Hivatal Nyíregyházi Járási Kirendeltségének iratai  (1951) 1954–1956 (1957) 0,6
           
863. Nyíregyházi városi begyűjtési megbízott iratai    (1953) 1954–1956 2,3
           
Népjóléti szakszervek        
           
1006. Nyíregyházi járás szociális titkárának iratai      1950 0,12
           
           
XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI
           
           
Bíróságok és ügyészségek        
           
1. Nyíregyházi Népbíróság iratai      1945–1947 0,6
           
3. Nyíregyházi Népügyészség iratai      1945–1948 0,6
           
21. Nyíregyházi Megyei Bíróság iratai      1950–1972 17,26
a) Elnöki iratok      1950–1972 5,88
b) Polgári és büntető perek      1950–1962 9,12
c) Statisztikai iratok      1968–1972 2,16
d) Gazdasági Hivatal iratai      1950–1962 0,1
           
89. Nyíregyházi Városi-Járási (1984-től Városi) Ügyészség iratai  (1953–1954) 4,56
        1980–1985
           
XXIX. VÁLLALATOK
           
Kohó és gépipari vállalatok iratai        
           
13.  Nyíregyházi Gépkomplex Betéti Társaság iratai   1989–1995 0,06
           
14.  Nyíregyházi Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat iratai 1966–1984 17,16
           
Építőipari, tervező, beruházó, kivitelező, üzemeltető vállalatok iratai  
           
21. Alex Nyírvidéki Korlátolt Felelősségű Társaság iratai   1997-2000 0,07
           
22. É.M. 6. sz. Mélyépítő Vállalat iratai     1951–1960 0,96
           
23. É.M. 45/4. sz. Vállalat iratai        
           
25. É.M. 61/2. sz. Nyíregyházi Építőipari Vállalat iratai   1950–1954 0,31
           
26. É.M. 61/3. sz. Mátészalkai Építőipari Vállalat iratai   1950–1954 0,36
           
27. É.M. 61/4. sz. Állami Építőipari Vállalat iratai   1952–1954 0,02
           
28. É.M. 61/5. sz. Vállalat iratai     1954–1958 0,03
           
29. É.M. 61/7. sz. Segédipari Vállalat iratai     1953–1954 0,02
           
30. Kelet-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság iratai   1990-2002 16,8
           
31. Kelet-Magyarországi Építőipari Koordinációs Iroda iratai  1978–1988 1,2
           
32. KEMÉV Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság iratai  1987–1995 0,15
           
33. Nyíregyházi Beruházási Vállalat iratai      1948–1955 2,76
           
34. Nyíregyházi Haveco Korlátolt Felelősségű Társaság iratai 1991–1995 0,07
           
35. Nyíregyházi Magasépítési Nemzeti Vállalat iratai   1949–1951 0,12
           
Textil-, bőr-, szőrme-, ruházati-, cipőipari vállalatok iratai      
           
72.  Nyíregyházi Divatruházati Vállalat iratai     1955–1981 3,16
           
73.  Nyíregyházi Konfekció Üzem iratai     1950–1954 0,3
           
74.  Nyíregyházi Szabolcs Cipőgyár iratai     1955–1991 1,45
           
Élelmiszeripari vállalatok iratai        
           
113. Nyíregyházi Szikvízipari Vállalat iratai      1957–1993 1,12
           
114. Nyíregyházi Tejipari Vállalat iratai      1936–1987 3,02
           
Ingatlankezelő vállalatok iratai        
           
191.  Nyíregyházi Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat iratai 1949–1994 80,05
           
Köztisztasági vállalatok iratai        
           
1001.  Nyíregyházi Közterület-fenntartó Vállalat iratai   1963–1992 1
           
Vegyesipari vállalatok iratai        
           
1051.  Nyíregyházi East Oil Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság iratai 1994–1997 0,03
           
Kereskedelmi és idegenforgalmi vállalatok iratai        
           
Nagy- és kiskereskedelmi vállalatok iratai        
           
201. Nyíregyházi Agobo Trade Korlátolt Felelősségű Társaság iratai  1991–1997 0,1
           
204. Nyíregyházi Belváros 92 Korlátolt Felelősségű Társaság iratai 1992–1994 0,03
           
206. Nyíregyházi Intercontact-90 Korlátolt Felelősségű Társaság iratai  1992–1996 0,05
           
207. Nyíregyházi Artur Kereskedelmi Közkereseti Társaság iratai 1996 0,04
           
208. Nyíregyházi Golden Korlátolt Felelősségű Társaság iratai 1989–1992 0,12
           
209. Nyíregyházi Kelet-Tüzép Vagyonkezelő Részvénytársaság iratai  1994–1997 1,92
           
Állami erdőgazdaságok iratai        
           
523. Nyíregyházi Állami Erdőgazdaság iratai     1951–1954 0,12
           
Egyéb vállalatok iratai        
           
Szórakoztatóipari vállalatok iratai        
           
653. Nyír-Cinema Korlátolt Felelősségű Társaság iratai    1993–1998 0,26
           
           
XXX. SZÖVETKEZETEK
           
           
Építőipari szövetkezetek iratai        
           
24. Nyíregyházi Építő-, Szerelő- és Kereskedelmi Szövetkezet iratai 1986–1996 8,4
           
25. Nyíregyházi Festő- és Lakáskarbantartó Ipari Szövetkezet iratai 1955–1998 2,57
           
Egyéb ipari szövetkezetek iratai        
           
81. Nyíregyházi Botond Kereskedelemszervező és Szolgáltató Kisszövetkezet iratai  1988–1992 0,28
         
85. Nyíregyházi Energokomplex Kisszövetkezet iratai    1987–1991 0,39
           
Mezőgazdasági szövetkezetek iratai        
           
318. Nyíregyházi mezőgazdasági termelőszövetkezetek iratai  1951–1990 11,02
a) Alkotmány Halászati Mgtsz iratai      1957–1986 1,92
b) Béke Mgtsz iratai      1962–1990 4,46
c) Béke Őre Mgtsz iratai      1957–1968 0,36
d) Békéért Mgtsz iratai      1961 0,02
e) Bessenyei Mgtsz iratai      1970–1977 0,05
f) Búzakalász Mgtsz iratai      1957–1966 0,01
g) Búzavirág Mgtsz iratai      1961 0,01
h) Dózsa Mgtsz iratai      1951–1978 0,77
i) Egyesült Erő Mgtsz iratai      1963–1977 0,36
j) Győzelem Mgtsz iratai      1967–1977 0,08
k) Hajnalcsillag Mgtsz iratai      1960 0,01
l) Haladás Mgtsz iratai      1961–1966 0,02
m) Hunyadi Mgtsz iratai      1967–1977 0,08
n) Igazság Mgtsz iratai      1961–1966 0,07
o) Jókai Mgtsz iratai      1963–1977 0,05
p) Kossuth Mgtsz iratai      1962–1967 0,03
q) Petőfi Mgtsz iratai      1970–1977 0,09
r) Ságvári Mgtsz iratai      1951–1989 1,76
s) Soltész Mihály Mgtsz iratai      1970–1977 0,04
sz) Szabadság Mgtsz iratai      1951–1958 0,02
t) Szabolcs Mgtsz iratai      1967–1977 0,06
v) Új Alkotmány Mgtsz iratai      1955–1978 0,08
w) Új Erő Mgtsz iratai      1959–1978 0,24
x) Úttörő Mgtsz iratai      1960 0,02
y) Virágzó Föld Mgtsz iratai      1959–1960 0,05
z) Vörös Csillag Mgtsz iratai      1961–1989 0,24
zs) Zalka Máté Mgtsz iratai      1958–1961 0,06
aa) Zrínyi Mgtsz iratai      1961–1966 0,06
           
           
XXXIII. KÜLÖN INTÉZKEDÉSSEL LEVÉLTÁRBA UTALT IRATOK
           
           
1. Állami anyakönyvi másodpéldányok és anyakönyvekkel kapcsolatos iratok 1895–2001 139,37
a) Születési, házassági és halotti anyakönyvi másodpéldányok  1895–1980 105,17
b) Születési, házassági és halotti anyakönyvi utólagos bejegyzések 1895–2001 34,2
           
           
XXXV. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ARCHIVUMÁBAN

KEZELT IRATOK

           
           
Magyar Dolgozók Pártja        
           
9. Magyar Dolgozók Pártja Nyíregyházi Járási Bizottsága iratai  1948–1956 1,5
       
12. Magyar Dolgozók Pártja Nyíregyházi Városi Bizottsága iratai 1948–1956 2,06
           
Magyar Szocialista Munkáspárt        
           
43. Magyar Szocialista Munkáspárt Nyíregyházi Járási Bizottsága és alapszervezetei iratai  1956–1983 47,37
           
50. Magyar Szocialista Munkáspárt Nyíregyházi Városi Bizottsága és alapszervezetei iratai  1956–1989 71,65

 

 

Képajánló

76_34_1_Torvenyszeki_palota_1913

Menü

Belépés

Az oldal üzemeltetője