Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

 

Beszélgetés a Nyírvidéki Kisvasút jövőjéről a Nyíregyházi Vasúttörténeti Kör szervezésében
A rendezvény helye:Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár
4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23.
Ideje: 2010. december 9. (csütörtök) 14,00 óra
Tervezett program:

1. Az összejövetel célja, ezen belül a Nyírvidéki Kisvasút helyzete és jövőbeni lehetőségei.  Előadó: Szemerey Ádám

2. Sikeres kisvasúti pályázatok bemutatása:
–  Hibrid hajtású mozdony jár a Bükkben. Előadó: Mátrai Imre, LÁEV üzemigazgató
- Átépült és meghosszabbodott a Hortobágyi Halastavi Kisvasút
– Megújul a debreceni Zsuzsi Erdei Vasút. Előadó: Pintér Gyula, üzemigazgató

3. A meghívott vendégek és az önkormányzatok képviselőinek véleménye, javaslatai

4. Hozzászólások, egyebek

 

A Nyírvidéki Kisvasút 2009. december 12-én tetszhalott állapotba került. A korábbi és a jelenlegi közlekedési kormányzat nem tervezi MÁV üzemeltetésben a további működtetését. A rendelkezésünkre álló információk szerint a Vasúttörvénynek megfelelően, átminősíthető a térségi vasutak kategóriájába, azaz állami tulajdonban, vagy védelem alatt, de külső vállalkozás által lehet csak üzemeltetni. Így célszerűnek látszik visszatérni a gyökerekhez:

Szabolcs vármegye és Nyíregyháza város közös kérelmére 1905. szeptember 5-én a kereskedelemügyi miniszter kiadta az 58805/1905 ügyrendi számmal a kisvasút engedély okiratát. A vasút építésére és üzemeltetésére alakítandó részvénytársaság tagjai Szabolcs vármegye és a nyomvonal mentén akkor működő települési önkormányzatok (Nyíregyháza, Kótaj, Buj, Ibrány, Nagyhalász, Dombrád, Paszab, Tiszabercel, Gáva, Vencsellő és Balsa), az állam, a posta, valamint és azon természetes és jogi személyek, akik a NYÍREGYHÁZAVIDÉKI KISVASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG által 1906. május 31-én kibocsátott részvényeket megvásárolták. A Részvénytársaság alapszabálya garantálta az érintett települések érdekvédelmét azzal, hogy az Igazgatóság személyi összetételébe megyei és a települési önkormányzatok képviseletet kaptak.

A Részvénytársaságot a magyar állam 1948-ban felszámolta úgy, hogy a tulajdonosokkal nem tárgyalt, azonban minden ingó- és ingatlan vagyonát, kártalanítás nélkül, rendeleti úton elvette és a továbbiakban, mint állami eszközöket, átadta a MÁV-nak üzemeltetésre. Ez az állapot jelenleg is, változatlan formában, áll fenn.

A Vasúttörvény arra is lehetőséget biztosít, hogy a térségi vasút egy kisebb, legfeljebb két megyét érintő terület közlekedését szolgálja. Nyíregyháza Város polgármestere ennek szellemében 2009. december 22-én kérelemmel fordult a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium államtitkárához, hogy tegye lehetővé a Nyíregyháza-átrakó és Sóstógyógyfürdő közötti, mintegy 8 km-es szakasz újbóli használatba vételét. Majd 2010. március 29-én Nyíregyháza Város Önkormányzata közgyűlésen ezt a polgármesteri kérést egyhangú szavazattal megerősítette.

Kezdeményezésünk célja, hogy az érintett települések véleményét megismerve, feltárjuk azokat a lehetőségeket, amely révén a Kisvasút folyamatosan üzemeljen és megmenekül-jön az enyészettől. Elgondolásunk szerint a tulajdonlás kizárólag az önkormányzatok és/vagy később a részvényesek kezébe kerülne, azonban az üzemeltetést csak független társaság végezheti. Erre vagy egy új szervezetet kell létrehozni, vagy egy meglévő – szakmai, pénzügyi és jogi értelemben felkészült – szervezetet lehet megbízni. Az üzemeltetéshez szükséges jogosítványokat a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól kell kérelmezni. A Vasúttörvény értelmében ez egy hosszú, akár több éves folyamatot jelent, aminél előfeltétel az is, hogy a több millió forintos engedélyezési eljárást finanszírozni kell.

Felmerülhet a kérdés: Miért áll ez érdekében a megyének és az érintett településeknek? A világ, tehát nemcsak Európa gazdaságilag fejlettebb területein mindenütt újraélednek a vasútvonalak. Mind a környezet-tudatosság, mind az energiaárak a vasúti közlekedés felé fordítják a közösségeket és a közösségi közlekedést is. Jelen jogi környezetben fejleszteni pályázati pénzekből lehet. Közvetlen környezetünkből pályázati úton támogatást kapott 2009-ben a Hortobágyi Halastavi Kisvasút, 2010-ben pedig a debreceni Zsuzsivasút, turisztikai célú fejlesztésre.

Meggyőződésünk, hogy a belföldi pályázat mellett EU-s pályázaton is eséllyel indulhat a Kisvasút, ha az önkormányzatok összefognak, és együttesen pályáznak. Ismereteink szerint több olyan pályázati kiírás is létezik, melyet meglehet és meg is kell célozni (turisztika, közösségi közlekedés, környezetvédelem, városrendezés, stb.).

Közös gondolkodással, több lépésben létrehozható, a mai kornak megfelelő minőségű közlekedés. Az elmúlt években készült dolgozatokban, tanulmánytervekben megjelent fejlesztési ötletek megvalósításával – részben különösebb befektetés nélkül – olyan Kisvasút üzemeltethető újra, amilyet az itt lakók annak idején megálmodtak, és több mint negyven éven át eredményesen működtettek – saját szükségleteik érdekében.

A megbeszélés – melyen az érintett önkormányzatok és szervezetek a meghívottak – tervezett időpontja december első hete, melyről a pontos időpont és a létszám ismeretében értesítést küldünk. Kérjük Önöket, hogy a szervezők munkáját könnyítendő, az alábbi elérhetőségeken jelezzék részvételi szándékukat.

A Vasúttörténeti Kör nevében,

 

Köszönettel,

 

Szemerey Ádám

krampacsbt@chello.hu

 

Képajánló

77_1_01_Palyaudvar_1931

Menü

Belépés

Az oldal üzemeltetője