Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Az itt található bibliográfiával a Nyíregyháza múltja iránt érdeklődőket szeretnék segíteni a szakirodalomban való eligazodásban. A bibliográfia folyamatosan bővül, elsődleges célunk, hogy a Nyíregyháza történetéről szóló az interneten már közzétett munkákat összegyűjtsük. 

A Magyar Elektronikus Könyvtárból  vagy más internetes adatbázisból közvetlenül elérhető munkák címét linkként adtuk meg. 

 Monográfiák

Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza. Budapest, 1898.

Geduly Henrik: Nyíregyháza az ezredik évben. Nyíregyháza, 1896. [Reprint kiadásban: Nyíregyháza, 1996.] 

Hársfalvi Péter: Önkormányzat Nyíregyházán a XVIII-XIX. században. Budapest. Akadémiai Kiadó, 1982.

Lukács Ödön: Nyíregyháza szabad, kiváltságolt város története. Nyíregyháza, 1886.

Márkus Mihály: A bokortanyák népe. Budapest, 1943.

Nyíregyháza története. Szerk. Cservenyák László, Mező András. Nyíregyháza, 1987. 

Szohor Pál: Nyíregyháza az örökváltság századik évében. Nyíregyháza, 1924.

Tóth Sándor: Nyíregyháza és Szabolcs vármegye képzőművészete 1945 előtt. Nyíregyháza, 2013.

Tanulmánykötetek

"Én szőke városom". Írások Nyíregyházáról [antológia]. Szerk.: Hársfalvi Péter. Nyíregyháza: Szabolcs megyei Lapkiadó, 1971.

 Tanulmányok Nyíregyháza újabbkori történetéből. Nyíregyháza: Szabolcs megyei Lapkiadó, 1976.

Balogh István: Nyíregyháza az újjátelepülés után. 14-17. p. 
Cservenyák László: Nyíregyháza örökváltsága. 28-33. p. 
Hársfalvi Péter: Nyíregyháza önkormányzata, városjoga az örökváltság után. 34-39. p. 
Oltvay Ferenc: Nyíregyháza örökváltsága és Szentes. 40-42. p. 
Beluszky Pál: Nyíregyháza városi szerepköre napjainkban. 43-53. p. 
Kalata Gyula: A városrendezés mai gondjai. 54-60. p. 
Ördögh Gyula: Nyíregyháza társadalma napjainkban. 61-66. p.

Nyíregyházi szlovák, "tirpák" nyelvjárási és néprajzi emlékek. Szerk.: Erdész Sándor. Nyíregyháza. Jósa András Múzeum, 1977 [!1978] (Jósa András Múzeum kiadványai, 9.)

Nyíregyházi szlovák, "tirpák" nyelvjárási és néprajzi emlékek II. Szerk.: Erdész Sándor. Nyíregyháza. Jósa András Múzeum, 1977 [!1981]. (Jósa András Múzeum kiadványai, 19.)
 
Katona Béla: Az élő Krúdy. Cikkek és tanulmányok Krúdy Gyula életművéről. Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2003. (Jósa András Múzeum kiadványai, 54.)

 

 Levéltári kiadványok
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 2008-ig megjelent kiadványai kereshető formában olvashatóaak a Magyar Levéltári Portál adatbázisábanhttp://www.archivportal.arcanum.hu/mltk/opt/a100322.htm?v=pdf&a=start_mltk

Felbermann Endre: Emlékek a múltból. A korabeli Nyíregyháza képekben. Nyíregyháza, 1998.

Galambos Sándor: Alapítványozás Nyíregyházán a dualizmus korában. Nyíregyháza, 1996.

Fazekas Árpád: Rácz István emlékezete. Forradalom Nyíregyházán. Nyíregyháza, 2001.

Kovács László: Tanú vagyok. Életrajzi töredékek. Nyíregyháza, 2004.

Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyháza önkormányzata, 1753-1848. Nyíregyháza, 2003.

Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyházi testamentumok. 1789-1848.  Nyíregyháza, 1997. Forrásválogatás

Margócsy József: Utcák, terek, emléktáblák. Újabb emlékek a régi Nyíregyháza életéből. Nyíregyháza, 2002.

Nagy Ferenc: A nyíregyházi zsidóság pusztulása. Nyíregyháza, 2004. Forrásközlés

Németh Zoltán: Testamentumok, osztályos egyezségek Nyíregyházán, 1759-1792. Nyíregyháza, 1985. Forrásválogatás

Nyíregyháza kiváltságlevele, 1837. (Bev. tanulmányt írta: Kujbusné Mecsei Éva. Szerk.: Nagy Ferenc). Nyíregyháza, 1997.

Nyíregyháza mezővárosa által határoztatott... 1793-1837. (Szerk.: Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva). Nyíregyháza, 2001. Forrásválogatás

Pro memoria. Nyíregyházi összeírások, 1752-1850. (Szerk.: Kujbusné Mecsei Éva). Nyíregyháza, 2003.  Forrásválogatás

Történetkönyv – A Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet története 1753–1855. (Szerk.: Kujbusné Mecsei Éva). Nyíregyháza, 2018.

 

Vietórisz József: Breviárium. (Szerk.: Margócsy József, Szlávik Ferenc). Nyíregyháza, 2002.

 

Levéltári évkönyvekben megjelent tanulmányok
 
A http://www.szabarchiv.hu oldalon vagy a Magyar Elektronikus Könyvtárban közvetlenül elérhető munkák címeit linkként adtuk meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 2008-ig megjelent kiadványai kereshető formában az alábbi linkre kattintva érhetők el:  http://www.archivportal.arcanum.hu/mltk/opt/a100322.htm?v=pdf&a=start_mltk
 

Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-II. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979.

 

Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás III-IV. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1982.

 

Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás III-IV. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1982.

Sallai József: A népi kollégiumok Nyíregyházán 1946–1949. 273-290. p. 
 
 

Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás V-VI. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1985.

Gyarmathy Zsigmond: Hársfalvi Péter (1928–1985). 273-275. p.
 
 

Helytörténeti tanulmányok VII. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1989.

Margócsy József: A nyíregyházi városházák. 343-373. p.
 

Helytörténeti tanulmányok IX. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1993.

Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyházi vásárok (1786–1837). 13-40. p.
Gottfried Barna: Nyíregyházi virilisek 1874 és 1912 között. 141-168. p.
 
 

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv X. Szerk.: Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1994.

László Géza: Nyíregyháza város történeti kronológiája kezdetektől 1526-ig
 
 

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XI. Szerk.: Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1995.

Szabó Sarolta: Egy currentális könyv néprajzi vonatkozásai (A parasztságot érintő hatósági rendelkezések a nyíregyházi currentális iratokban 1754–1838.)
Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyháza mezőváros gazdálkodása
Margócsy József: Nyíregyháza nemzet-, ill. országgyűlési képviselői 1848–1944 között
Bukovszky László: A szlovák-magyar lakosságcsere iratai a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárában
Dráviczki Sándor: A Nyíregyházi Állami Tanítóképző 1948–1959 közötti története
László Géza: Nyíregyháza város történeti kronológiája kezdetektől 1526-ig
 

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XII. Szerk.: Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1997.

M. Oberlander Erzsébet: Három nyíregyházi polgármester. Adalékok a nyíregyházi Bencs család egyik ágának történetéhez
Bukovszky László: A nyíregyházi tirpákság áttelepülésének levéltári forrásai Szlovákiában
László Géza: A Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdői hadifogoly fogadóállomás története (1950)
 

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XIII. Szerk.: Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva, Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 1999.

Németh Péter: Ekölcs (Nyíregyháza középkori történetének egy eddig ismeretlen fejezete)
Kujbusné Mecsei Éva: Hajdani hálapénzek (Mennyit fizethetett Nyíregyháza az 1837-es kiváltságlevélért?)
Henzsel Ágota: Nyíregyháza pusztabérlete Császárszálláson (1837–1869)
Galambos Sándor: Nyíregyháza a „forradalom és kiegyezés válaszútján” (1860–1861)
Bene János: Nyíregyházi honvédek a Kárpátokban 1944–1945-ben
Bukovszky László: A nyíregyházi tirpákság áttelepülésére vonatkozó adatok a Sloboda című lapban
Némethné Dikán Nóra: Az értelmiségi forradalmi bizottság Nyíregyházán 1956 októberében
 

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XIV. Szerk.: Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000.

Kujbusné Mecsei Éva: Miből váltakozott meg földesuraitól Nyíregyháza? (A város és városiak vagyonképessége a XIX. század elején)

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XV. Szerk.: Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2001.

Takács Tibor: A nyíregyházi képviselőtestület választott tagjai (1902–1939)
Bene János: Nyíregyháza román megszállása 1919–20-ban
 

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XVI. Szerk.: Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2003.

Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyháza mezővárosi fejlődésének sajátosságai az újratelepítés utáni évtizedekben
Takács Tibor: Nyíregyháza legnagyobb adófizetői 1927, 1930, 1940
Margócsy József: Geduly Henrik nyíregyházi évtizedei. Pályaképvázlat
 

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XVII. Szerk.: Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2006.

 

Fazekas Rózsa: A Károlyi család a nyíregyházi örökváltság idején
Henzsel Ágota: Paléták és palétások a nyíregyházi tanyákon
Tóthné Bordé Katalin: A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában
Takács Tibor: Városfejlesztés Nyíregyházán. Elképzelések és a gyakorlat a 20. század első felében
Margócsy József: Nyíregyháza város térképésze (Nagy Elek, 1879–1953)
 

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XVIII. Szerk.: Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2008.

 
Henzsel Ágota: A nyíregyházi Cúgos társaság. 295-306. p.

 

 Múzeumi évkönyvekben megjelent tanulmányok
 

 A Jósa András Múzeum 2008-ig megjelent kiadványai a http://muzeum.arcanum.hu/ oldalon keresztül kereshető formában elérhetőek.

 
 
  Máshol megjelent tanulmányok
 

Ádám Imre: Gondolatok Nyíregyháza megyeszékhellyé válásának százéves évfordulóján. - In: Pedagógiai műhely. 1976. (2. évf. ), 1. sz., 87-92. p.

Balogh Béla: Nyíregyháza népességének vallási megoszlása 2001-ben. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2005. (40. évf.), 4. sz., 443-446. p.

Balogh István: Határhasználat és gazdálkodás Nyíregyházán a XVIII-XIX. században. Ethnographia 1970. 2-4. 221-233. p. Ugyancsak megjelent: Balogh István válogatott írásai Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Nyíregyháza múltjáról. Szerk.: Henzsel Ágota. Nyíregyháza: Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, 2007. 275-286. p.

Balogh István: Nyíregyháza. Élet és tudomány 1964. 22. 1026-1031. p. Ugyancsak megjelent: Balogh István válogatott írásai Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Nyíregyháza múltjáról. Szerk.: Henzsel Ágota. Nyíregyháza. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, 2007. 295-301. p. 

Balogh István: Nyíregyháza örökváltsága. Nyíregyháza: Szabolcs megyei Lapkiadó, 1975. Ugyancsak megjelent: Balogh István válogatott írásai Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Nyíregyháza múltjáról. Szerk.: Henzsel Ágota. Nyíregyháza: Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, 2007. 291-294. p. 

Balogh István: A Nyírség tanyái. In: Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv. Szerk.: Frisnyák Sándor. Nyíregyháza: Sz-Sz Megyei Tanács, 1979. 139-149. p.  Ugyancsak megjelent: Balogh István válogatott írásai Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Nyíregyháza múltjáról. Szerk.: Henzsel Ágota. Nyíregyháza: Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára, 2007. 265-273. p.          

Bán Ferenc: Nyíregyháza, északi temető (Morgó). kerítések, kapuk, kripták. - In: Régi-új magyar építőművészet. 2007. 4. sz., 30. p.

Bene János: Fejezetek a Nyíregyháza-vidéki Kisvasút történetéből. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2009. (43. évf. ), 1. sz. , 191-194. p. 

Bene János: Nyíregyháza 1848-1849-ben. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2008. (43. évf. ), 3. sz., 291-308. p.

Bene János: Nyíregyháza az 1880-as években. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2009. (44. évf.), 2. sz., 203-225. p.

Bene János: Nyíregyháza az első világháborúban. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2010. (45. évf.), 1. sz. , 3-32. p.

Bodri Ferenc: Bessenyei György és Nyíregyháza, 1747-1997. - In: Honismeret.  1998. (26. évf.), 6. sz., 113-114. p.

Bordé Katalin: Nyíregyháza első nyomdászai és sajtótermékeik. - In: Könyvtári kis híradó, 2009. (14. évf.), 1. (53.) sz., 16-17. p.

Borsy Zoltán - Lóki József: Nyíregyháza geomorfológiája. - In: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 1982. (9. évf.), Földrajz, 5-19, +1 térkép. p.

Cservenyák László: Nyíregyháza örökváltsága a Dessewffiekkel. - In: Magyar történeti tanulmányok, 1967. 1. köt., 101-116. p.

Cservenyák László: Nyíregyháza örökváltsága a Károlyiakkal. - In: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 1968. Tomus 2., 127-140. p.

Éble Gábor: Károlyi Ferencz gróf gazdasági tevékenységéből. harmadik közlemény. Nyíregyháza újraalapítása. - In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, 1897. (4. évf.), 5. sz., 241-252. p. 

Éble Gábor: Károlyi Ferencz gróf gazdasági tevékenységéből. negyedik befejező közlemény. Nyíregyháza újraalapítása. - In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, 1897. (4. évf.), 6. sz., 269-284. p.

Erdei Virág - Hercegfalvi Marianna: Élet a végeken - adalékok Nyíregyháza Huszár telepéről. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2006. (41. évf.), 2. sz., 161-166. p.

Erdész Sándor: Nyíregyháza népi építkezése. In: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve, , 1968. 11. sz. 201-216. p. 

Filep Bálint: Győr és Nyíregyháza térségszervező erejének, valamint versenyképességének összehasonlító vizsgálata. - In: Comitatus. önkormányzati szemle, 2009. (19. évf.), 9. sz., 48-55. p.

Galambos Sándor: Alapítványozás Nyíregyházán a dualizmus korában. Nyíregyháza, 1996. - In: Levéltári szemle. 1998. (48. évf.), 4. sz., 62-64. p.

Gyivicsán Anna:A szlovák kultúra változása városi környezetben: Nyíregyháza. - In: Regio. kisebbség, politika, társadalom, 1991. (2. évf.), 1. sz., 35-56. p.

Hadházy Lajos: Adalékok Nyíregyháza oktatásügyének felszabadulás utáni első évéhez. - In: Pedagógiai műhely. 1981. (7. évf. ), 2. sz., 21-30. p.

Hajnal Béla: Nyíregyháza a nyolcvanas évek második felében. - In: Településfejlesztés, 1988. (8. évf.), 2. sz., 72-77. p.

Hársfalvi Péter: Nemesek és parasztok Nyíregyháza társadalmában (1753-1848) . - In: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve, 1960. 3. sz., 137. p.

Hanusz Árpád: Nyíregyháza iparföldrajzi vázlata. - In: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 1985. (10. évf.), Földrajz, 21-33. p.

Henzsel Ágota: Nyíregyháza története I. [recenzió]. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2010. (45. évf. ), 4. sz. , 513-516. p.

Horváth Ferenc, id.: 125 éves a Nyíregyháza-Ungvár vasútvonal. - In: Sínek világa. 1998. (41. évf.), 1. (160.) sz., 60-67. p.

Huczik Norbert — Szegedi Péter: Nyíregyháza labdarúgása a második világháború előtt. - In: Vörös Postakocsi. 2009 tavasz. 42-52. p.  

Jakó János - Kührner Éva: Kilencven éve létesült Nyíregyháza I. világháborús katonai szükségkórháza, a barakk-kórház. - In: Orvosi hetilap, 2006. (147. évf.), 8. sz., 369-371. p.

Jandek Ernő: Görögkatolikus püspöki palota, Nyíregyháza. - In: Magyar építőipar, 1993. (43. évf.), 1-2. sz., 25. p.

Jánosi Zoltán: Egy szélbe írt folyóirat fejfájára: Hangsúly - Nyíregyháza, 1983. november 14 - 1987. április 26.. - In: Új holnap. irodalmi, művészeti, társadalmi folyóirat, 2003. (48. évf.), 2. sz., 112-116. p.

Kardos István: Benczúr Gyula és Nyíregyháza. - In: Debreceni szemle, 1927. (1. évf.), 5. sz., [273]-282. p.

Katona Csaba: Matskási és Mitskei vagy Flegman és Grósz? Szabolcs megyei fürdővendégek Balonfüreden. - In: Vörös Postakocsi. 2008 nyár. 132-144. p. 

Kókai Sándor: Nyíregyháza társadalmi-gazdasági fejlődése 1960-tól napjainkig. - In: Földrajzi közlemények, 2004. (128. (52.) köt.), 1-4. sz., 113-125. p.

Kopka János: Mit tudunk a gyökerekről?. interjú-adalékok Nyíregyháza tirpák-jubileumához. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2003. (38. évf.), 3. sz., 299-308. p.

Kozma Gábor: Miskolc, Nyíregyháza és Debrecen költségvetésében megfigyelhető különbségek az 1990-es évtizedben. - In: Északkelet-Magyarország, gazdaság, kultúra, tudomány. társadalompolitikai folyóirat. 2002. (7. évf.), 3-4. sz., 9-16. p.

Kujbusné Mecsei Éva: Az újratelepült Nyíregyháza kapcsolatrendszere, 1753-1848. - In: Urbs. magyar várostörténeti évkönyv. 2008. (3. évf.), 1. sz., 347-360. p.

Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyháza mezőváros közösségi gazdálkodásának szervezete, 1753-1837. - In: Levéltári szemle. 1996. (46. évf.), 3. sz., 3-17. p.

Kujbusné Mecsei Éva (1998): Pusztuló faluból virágzó mezőváros (Migrációs okok, lehetőségek és következmények Nyíregyházán 1753-1837 között) In: Migráció (Tanulmánygyűjtemény) I. kötet. Szerk. Illés Sándor, Tóth Pál Péter. Budapest, 1998. 27-42. p. 

Kührner Éva: Nyíregyháza iskola-egészségügye 1945 előtt. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2005. (40. évf.), 2. sz., 143-154. p.

 Leffler Sámuel: Nyíregyháza város története. In: Szabolcs vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Budapest, 1900. 86-141. p. 

Margócsy József: A Kossuth gimnázium szerepe Nyíregyháza életében. - In: Pedagógiai műhely. 1982. (8. évf.), 1. sz., 57-63. p.

Mérey Ferenc: Nyíregyháza története. In: Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei. Szerk. Hűnek Emil. Budapest, 1931. 9-39.

Nagy Ferenc: Nyíregyháza iskolái az államosítás előtt. - In: Pedagógiai műhely. 1993. (19. évf.), 3. sz., 43-45. p.

Páll István: Fürdőhelyek a régi Magyarországon. Nyíregyháza-Sóstó. - In: Korunk, 2009. (20. évf.), 8. sz., 75-78. p.

Papp Monika: Nyíregyháza műzenei emlékei a 19. századból. Szénfy Gusztáv és más "kismesterek" működése Szabolcs megye körzetében. - In: Magyar zene. zenetudományi folyóirat. 2002. (40. évf.), 3. sz., 291-300. p.

Rainer Pál: Bene János-Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-1945. Nyíregyháza, 2003. (A Jósa András Múzeum kiadványai 52.). - In: Turul, 2003. (76. évf.), 3-4. sz., 115-116. p.

Reszler Gábor: Beszédes források Nyíregyháza múltjából. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2003. (38. évf.), 3. sz., 347-350. p.

Sallai József: Nyíregyháza iskolaügyének történetéből. - In: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 1973. 53-67. p.

Sipeki Lajos: Nyíregyháza kereskedelmi szerepköre. - In: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 1982. (9. évf.), Földrajz, 127-151. p.

Szabó József: Emlékezés Nyíregyháza első óvodájára. - In: Pedagógiai műhely. 1992. (18. évf. ), 1. sz. , 49-52. p.

Szegedi Péter: "A gyűlölet tengere." A Debrecen-Nyíregyháza futballrivalizálás születése. - In: Századvég. 2006. (11. évf.), 42. sz., 105-130. p.

Szemkeő Endre - Viga Gyula: Márkus Mihály: (Nyíregyháza, 1912. augusztus 16.-Kassa, 2004. október 5.). - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve. 2005. 44. évf., 691-697. p.

Szentesi Lajos: 85 éves a Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár, Nyíregyháza. - In: Könyvtári kis híradó, 2004. (9. évf.), 1. (33.) sz., 19. p.

Szerafinné Szabolcsi Ágnes: Szabolcs vármegye és Nyíregyháza a Horty-korszakban: kulturális élet - könyvtári környezet. - In: Történeti tanulmányok. a Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének kiadványa. 2005. 13. köt., 169-192. p.

Szoboszlay Katalin - Takács Péter: Lakóhely- és lakásjellemzők Nyíregyházán. -  In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2010. (45. évf.), 3. sz., 343-354. p.

Szoboszlay Béla: Száz éves a Miskolc- Nyíregyháza- Debrecen-i vasútvonal. - In: Borsodi szemle. a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének tudományos folyóirata, 1959. (3. évf.), 3. sz., 17-22. p.

Takács Péter: Nyíregyháza lakóinak életmódja az 1753-as megtelepedés után. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2003. (38. évf.), 3. sz., 273-286. p.

Takács Tibor: Evangélikus-katolikus felekezeti konfliktusok Nyíregyházán a második világháború előtt. - In: Vörös Postakocsi. 2009. tavasz. 58-66. p. 

Tóth Sándor: Adalékok Nyíregyháza színháztörténetéhez. Mikor hódította meg a nyíregyháziak szívét Blaha Lujza?. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet.  2005. (40. évf.), 3. sz., 397-408. p.

Tóth Sándor: Nyíregyháza és az aradi Kossuth-szobor. - In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet. 2010. (45. évf.), 3. sz., 364-385. p.

Tuba Zoltán: Adatok Nyíregyháza biogeográfiájához. (A város és környéke növényföldrajzi vázlata). - In: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 1982. (9. évf.), Földrajz, 21-33. p.

Vattai Anikó: Barangolások Nyíregyháza környékén. - In: Honismeret.  2003. (31. évf.), 3. sz., 63-66. p.

 

Képajánló

T_554

Menü

Belépés

Az oldal üzemeltetője